NSSC OpenIR  > 微波遥感部
Great strides of China's space programmes
Qiu, Jane; Li, Chunlai; Wu, Ji; Wang, Jianyu; Zhang, Shuangnan; Wang, Yifang; Poo, Mu-ming; Li, CL (reprint author), Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, Beijing, Peoples R China.
作者部门微波遥感部
发表期刊NATIONAL SCIENCE REVIEW
2017
卷号4期号:2页码:264-268
ISSN2095-5138
语种英语
收录类别SCI
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.nssc.ac.cn/handle/122/5846
专题微波遥感部
通讯作者Li, CL (reprint author), Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, Beijing, Peoples R China.
推荐引用方式
GB/T 7714
Qiu, Jane,Li, Chunlai,Wu, Ji,et al. Great strides of China's space programmes[J]. NATIONAL SCIENCE REVIEW,2017,4(2):264-268.
APA Qiu, Jane.,Li, Chunlai.,Wu, Ji.,Wang, Jianyu.,Zhang, Shuangnan.,...&Li, CL .(2017).Great strides of China's space programmes.NATIONAL SCIENCE REVIEW,4(2),264-268.
MLA Qiu, Jane,et al."Great strides of China's space programmes".NATIONAL SCIENCE REVIEW 4.2(2017):264-268.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
201742264-268.pdf(291KB)期刊论文作者接受稿开放获取CC BY-NC-SA请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Qiu, Jane]的文章
[Li, Chunlai]的文章
[Wu, Ji]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Qiu, Jane]的文章
[Li, Chunlai]的文章
[Wu, Ji]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Qiu, Jane]的文章
[Li, Chunlai]的文章
[Wu, Ji]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。