NSSC OpenIR

Browse/Search Results:  1-7 of 7 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
The on-orbit calibration of DArk Matter Particle Explorer 期刊论文
Astroparticle Physics, 2019, 卷号: 106, 页码: 18-34
Authors:  Ambrosi, G.;  An, Q.;  Asfandiyarov, R.;  Azzarello, P.;  Bernardini, P.;  Cai, M.S.;  Caragiulo, M.;  Chang, J.;  Chen, D.Y.;  Chen, H.F.;  Chen, J.L.;  Chen, W.;  Cui, M.Y.;  Cui, T.S.;  Dai, H.T.;  D'Amone, A.;  De Benedittis, A.;  De Mitri, I.;  Ding, M.;  Di Santo, M.;  Dong, J.N.;  Dong, T.K.;  Dong, Y.F.;  Dong, Z.X.;  Droz, D.;  Duan, K.K.;  Duan, J.L.;  D'Urso, D.;  Fan, R.R.;  Fan, Y.Z.;  Fang, F.;  Feng, C.Q.;  Feng, L.;  Fusco, P.;  Gallo, V.;  Gan, F.J.;  Gao, M.;  Gao, S.S.;  Gargano, F.;  Garrappa, S.;  Gong, K.;  Gong, Y.Z.;  Guo, J.H.;  Hu, Y.M.;  Huang, G.S.;  Huang, Y.Y.;  Ionica, M.;  Jiang, D.;  Jiang, W.;  Jin, X.;  Kong, J.;  Lei, S.J.;  Li, S.;  Li, X.;  Li, W.L.;  Li, Y.;  Liang, Y.F.;  Liang, Y.M.;  Liao, N.H.;  Liu, C.M.;  Liu, H.;  Liu, J.;  Liu, S.B.;  Liu, W.Q.;  Liu, Y.;  Loparco, F.;  Ma, M.;  Ma, P.X.;  Ma, S.Y.;  Ma, T.;  Ma, X.Q.;  Ma, X.Y.;  Marsella, G.;  Mazziotta, M.N.;  Mo, D.;  Niu, X.Y.;  Pan, X.;  Peng, X.Y.;  Peng, W.X.;  Qiao, R.;  Rao, J.N.;  Salinas, M.M.;  Shang, G.Z.;  Shen, W.H.;  Shen, Z.Q.;  Shen, Z.T.;  Song, J.X.;  Su, H.;  Su, M.;  Sun, Z.Y.;  Surdo, A.;  Teng, X.J.;  Tian, X.B.;  Tykhonov, A.;  Vitillo, S.;  Wang, C.;  Wang, H.;  Wang, H.Y.;  Wang, J.Z.;  Wang, L.G.;  Wang, Q.;  Wang, S.;  Wang, X.H.;  Wang, X.L.;  Wang, Y.F.;  Wang, Y.P.;  Wang, Y.Z.;  Wang, Z.M.;  Wen, S.C.;  Wei, D.M.;  Wei, J.J.;  Wei, Y.F.;  Wu, D.;  Wu, J.;  Wu, L.B.;  Wu, S.S.;  Wu, X.;  Xi, K.;  Xia, Z.Q.;  Xin, Y.L.;  Xu, H.T.;  Xu, Z.H.;  Xu, Z.L.;  Xu, Z.Z.;  Xue, G.F.;  Yang, H.B.;  Yang, P.;  Yang, Y.Q.;  Yang, Z.L.;  Yao, H.J.;  Yu, Y.H.;  Yuan, Q.;  Yue, C.;  Zang, J.J.;  Zhang, D.L.;  Zhang, F.;  Zhang, J.B.;  Zhang, J.Y.;  Zhang, J.Z.;  Zhang, L.;  Zhang, P.F.;  Zhang, S.X.;  Zhang, W.Z.;  Zhang, Y.;  Zhang, Y.J.;  Zhang, Y.Q.;  Zhang, Y.L.;  Zhang, Y.P.;  Zhang, Z.;  Zhang, Z.Y.;  Zhao, H.;  Zhao, H.Y.;  Zhao, X.F.;  Zhou, C.Y.;  Zhou, Y.;  Zhu, X.;  Zhu, Y.;  Zimmer, S.
View  |  Adobe PDF(5595Kb)  |  Favorite  |  View/Download:101/5  |  Submit date:2018/12/11
The Embrace Magnetometer Network for South America: Network Description and Its Qualification 期刊论文
Radio Science, 2018, 卷号: 53, 期号: 3, 页码: 288-302
Authors:  Denardini, C.M.;  Chen, S.S.;  Resende, L.C.A.;  Moro, J.;  Bilibio, A.V.;  Fagundes, P.R.;  Gende, M.A.;  Cabrera, M.A.;  Bolzan, M.J.A.;  Padilha, A.L.;  Schuch, N.J.;  Hormaechea, J.L.;  Alves, L.R.;  Barbosa Neto, P.F.;  Nogueira, P.A.B.;  Picanço, G.A.S.;  Bertollotto, T.O.;  Denardini, C.M. (clezio.denardin@inpe.br)
View  |  Adobe PDF(5293Kb)  |  Favorite  |  View/Download:65/0  |  Submit date:2018/05/04
The Embrace Magnetometer Network for South America: First Scientific Results 期刊论文
Radio Science, 2018, 卷号: 53, 期号: 3, 页码: 379-393
Authors:  Denardini, C.M.;  Chen, S.S.;  Resende, L.C.A.;  Moro, J.;  Bilibio, A.V.;  Fagundes, P.R.;  Gende, M.A.;  Cabrera, M.A.;  Bolzan, M.J.A.;  Padilha, A.L.;  Schuch, N.J.;  Hormaechea, J.L.;  Alves, L.R.;  Barbosa Neto, P.F.;  Nogueira, P.A.B.;  Picanço, G.A.S.;  Bertollotto, T.O.;  Denardini, C.M. (clezio.denardin@inpe.br)
View  |  Adobe PDF(2798Kb)  |  Favorite  |  View/Download:90/0  |  Submit date:2018/05/04
The DArk Matter Particle Explorer mission 期刊论文
Astroparticle Physics, 2017, 卷号: 95, 页码: 6-24
Authors:  Chang, J.;  Ambrosi, G.;  An, Q.;  Asfandiyarov, R.;  Azzarello, P.;  Bernardini, P.;  Bertucci, B.;  Cai, M.S.;  Caragiulo, M.;  Chen, D.Y.;  Chen, H.F.;  Chen, J.L.;  Chen, W.;  Cui, M.Y.;  Cui, T.S.;  D'Amone, A.;  De Benedittis, A.;  De Mitri, I.;  Di Santo, M.;  Dong, J.N.;  Dong, T.K.;  Dong, Y.F.;  Dong, Z.X.;  Donvito, G.;  Droz, D.;  Duan, K.K.;  Duan, J.L.;  Duranti, M.;  D'Urso, D.;  Fan, R.R.;  Fan, Y.Z.;  Fang, F.;  Feng, C.Q.;  Feng, L.;  Fusco, P.;  Gallo, V.;  Gan, F.J.;  Gan, W.Q.;  Gao, M.;  Gao, S.S.;  Gargano, F.;  Gong, K.;  Gong, Y.Z.;  Guo, J.H.;  Hu, Y.M.;  Huang, G.S.;  Huang, Y.Y.;  Ionica, M.;  Jiang, D.;  Jiang, W.;  Jin, X.;  Kong, J.;  Lei, S.J.;  Li, S.;  Li, X.;  Li, W.L.;  Li, Y.;  Liang, Y.F.;  Liang, Y.M.;  Liao, N.H.;  Liu, Q.Z.;  Liu, H.;  Liu, J.;  Liu, S.B.;  Liu, Q.Z.;  Liu, W.Q.;  Liu, Y.;  Loparco, F.;  Lü, J.;  Ma, M.;  Ma, P.X.;  Ma, S.Y.;  Ma, T.;  Ma, X.Q.;  Ma, X.Y.;  Marsella, G.;  Mazziotta, M.N.;  Mo, D.;  Miao, T.T.;  Niu, X.Y.;  Pohl, M.;  Peng, X.Y.;  Peng, W.X.;  Qiao, R.;  Rao, J.N.;  Salinas, M.M.;  Shang, G.Z.;  Shen, W.H.;  Shen, Z.Q.;  Shen, Z.T.;  Song, J.X.;  Su, H.;  Su, M.;  Sun, Z.Y.;  Surdo, A.;  Teng, X.J.;  Tian, X.B.;  Tykhonov, A.;  Vagelli, V.;  Vitillo, S.;  Wang, C.;  Wang, Chi;  Wang, H.;  Wang, H.Y.;  Wang, J.Z.;  Wang, L.G.;  Wang, Q.;  Wang, S.;  Wang, X.H.;  Wang, X.L.;  Wang, Y.F.;  Wang, Y.P.;  Wang, Y.Z.;  Wen, S.C.;  Wang, Z.M.;  Wei, D.M.;  Wei, J.J.;  Wei, Y.F.;  Wu, D.;  Wu, J.;  Wu, S.S.;  Wu, X.;  Xi, K.;  Xia, Z.Q.;  Xin, Y.L.;  Xu, H.T.;  Xu, Z.L.;  Xu, Z.Z.;  Xue, G.F.;  Yang, H.B.;  Yang, J.;  Yang, P.;  Yang, Y.Q.;  Yang, Z.L.;  Yao, H.J.;  Yu, Y.H.;  Yuan, Q.;  Yue, C.;  Zang, J.J.;  Zhang, C.;  Zhang, D.L.;  Zhang, F.;  Zhang, J.B.;  Zhang, J.Y.;  Zhang, J.Z.;  Zhang, L.;  Zhang, P.F.;  Zhang, S.X.;  Zhang, W.Z.;  Zhang, Y.;  Zhang, Y.J.;  Zhang, Y.Q.;  Zhang, Y.L.;  Zhang, Y.P.;  Zhang, Z.;  Zhang, Z.Y.;  Zhao, H.;  Zhao, H.Y.;  Zhao, X.F.;  Zhou, C.Y.;  Zhou, Y.;  Zhu, X.;  Zhu, Y.;  Zimmer, S.;  Chang, J. (chang@pmo.ac.cn)
View  |  Adobe PDF(5188Kb)  |  Favorite  |  View/Download:372/6  |  Submit date:2017/10/18
2010年4月地球同步轨道相对论电子增强事件分析 期刊论文
空间科学学报, 2012, 卷号: 32, 期号: 4, 页码: 488-500
Authors:  郑金磊;  钟秋珍;  陈良旭;  刘四清;  丁铸;  zhengjinlei09@mails.gucas.ac.cn
View  |  Adobe PDF(2441Kb)  |  Favorite  |  View/Download:107/11  |  Submit date:2014/12/15
相对论电子  地球同步轨道  磁暴  亚暴  Dst指数  
基于超高精度多频点同波束VLBI技术的月球车精密相对定位 期刊论文
中国科学:物理学 力学 天文学, 2010, 卷号: 40, 期号: 2, 页码: 253-260
Authors:  刘庆会;  陈明;  熊蔚明;  钱志瀚;  李金岭;  郝万宏;  王广利;  郑为民;  关頔;  朱人杰;  王伟华;  张秀忠;  蒋栋荣;  舒逢春;  平劲松;  洪晓瑜;  北京8701信箱
Adobe PDF(2104Kb)  |  Favorite  |  View/Download:114/21  |  Submit date:2014/04/30
同波束vlbi  差分相位时延  月球车相对定位  
太阳X-EUV成像望远镜 期刊论文
地球物理学报, 2005, 卷号: 48, 期号: 2, 页码: 235-242
Authors:  李保权;  朱光武;  王世金;  林华安;  彭吉龙;  刘杰;  韦飞;  孔令高;  陈波;  巩研;  邵景洪;  马长生;  唐玉华;  邱科平;  北京8701信箱
Adobe PDF(476Kb)  |  Favorite  |  View/Download:341/197  |  Submit date:2014/04/30
空间天气预报  太阳活动监测  太阳x-euv成像望远镜