NSSC OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 194 Help

  Show only claimed items
Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
一种遥测原始数据驱动的载荷状态判别方法及判别系统 专利
申请日期: 2020-01-01, 公开日期: 2020
Authors:  李虎;  郭国航;  刘玉荣;  吴海燕;  肖志刚;  谢夏洁
Favorite  |  View/Download:65/0  |  Submit date:2020/12/28
一种GNSS电离层掩星数据气候研究的参数网格化方法及系统 专利
申请日期: 2020-01-01, 公开日期: 2020
Authors:  白伟华;  谭广远;  孙越强;  杜起飞;  刘黎军;  李伟;  王先毅;  蔡跃荣;  曹光伟;  夏俊明;  孟祥广;  柳聪亮;  赵丹阳;  尹聪;  胡鹏;  王冬伟;  刘成;  吴春俊;  李福;  乔颢;  程双双;  朱光武
Favorite  |  View/Download:69/0  |  Submit date:2020/12/28
GNSS电离层掩星数据气候研究的数据筛选方法及系统 专利
申请日期: 2020-01-01, 公开日期: 2020
Authors:  白伟华;  谭广远;  孙越强;  杜起飞;  刘黎军;  李伟;  王先毅;  蔡跃荣;  曹光伟;  夏俊明;  孟祥广;  柳聪亮;  赵丹阳;  尹聪;  胡鹏;  王冬伟;  刘成;  吴春俊;  李福;  乔颢;  程双双;  朱光武
Favorite  |  View/Download:77/0  |  Submit date:2020/12/28
一种基于CNN神经网络的GNSS-R海面风速反演方法及系统 专利
申请日期: 2020-01-01, 公开日期: 2020
Authors:  白伟华;  王斯嘉;  孙越强;  杜起飞;  刘黎军;  李伟;  王先毅;  蔡跃荣;  曹光伟;  夏俊明;  孟祥广;  柳聪亮;  赵丹阳;  尹聪;  胡鹏;  王冬伟;  刘成;  吴春俊;  李福;  乔颢;  程双双;  朱光武
Favorite  |  View/Download:68/0  |  Submit date:2020/12/28
一种基于BP神经网络的GNSS-R海面风速反演方法及系统 专利
申请日期: 2020-01-01, 公开日期: 2020
Authors:  白伟华;  王斯嘉;  孙越强;  杜起飞;  刘黎军;  李伟;  王先毅;  蔡跃荣;  曹光伟;  夏俊明;  孟祥广;  柳聪亮;  赵丹阳;  尹聪;  胡鹏;  王冬伟;  刘成;  吴春俊;  李福;  乔颢;  程双双;  朱光武
Favorite  |  View/Download:77/0  |  Submit date:2020/12/28
利用降雨数据集获取不同地方时全球降雨量信息的方法及系统 专利
申请日期: 2020-01-01, 公开日期: 2020
Authors:  白伟华;  孙越强;  杜起飞;  苏豆豆;  刘黎军;  李伟;  王先毅;  蔡跃荣;  曹光伟;  夏俊明;  孟祥广;  柳聪亮;  赵丹阳;  尹聪;  胡鹏;  王冬伟;  刘成;  吴春俊;  李福;  乔颢;  程双双;  朱光武
Favorite  |  View/Download:73/0  |  Submit date:2020/12/28
一种利用风场数据集获取不同地方时风场分布的方法 专利
申请日期: 2020-01-01, 公开日期: 2020
Authors:  白伟华;  苏豆豆;  孙越强;  杜起飞;  刘黎军;  李伟;  王先毅;  蔡跃荣;  曹光伟;  夏俊明;  孟祥广;  柳聪亮;  赵丹阳;  尹聪;  胡鹏;  王冬伟;  刘成;  吴春俊;  李福;  乔颢;  程双双;  朱光武
Favorite  |  View/Download:65/0  |  Submit date:2020/12/28
一种利用GNSS大气掩星弯曲角数据反演对流层顶参数的方法 专利
申请日期: 2020-01-01, 公开日期: 2020
Authors:  白伟华;  孙越强;  刘梓琰;  杜起飞;  刘黎军;  李伟;  王先毅;  蔡跃荣;  曹光伟;  夏俊明;  孟祥广;  柳聪亮;  赵丹阳;  尹聪;  胡鹏;  王冬伟;  刘成;  吴春俊;  李福;  乔颢;  程双双;  朱光武
Favorite  |  View/Download:67/0  |  Submit date:2020/12/28
Method for inverting tropospheric top parameters by utilizing GNSS atmospheric occultation bending angle data 专利
申请日期: 2020-01-01, 公开日期: 2020
Authors:  Bai WH(白伟华);  Sun YQ(孙越强);  Liu ZY(刘梓琰);  Du QF(杜起飞);  Liu LJ(刘黎军);  Li W(李伟);  Wang XY(王先毅);  Cai YR(蔡跃荣);  Cao GW(曹光伟);  Xia JM(夏俊明);  Meng XG(孟祥广);  Liu CL(柳聪亮);  Zhao DY(赵丹阳);  Yin C(尹聪);  Hu P(胡鹏);  Wang DW(王冬伟);  Liu C(刘成);  Wu CJ(吴春俊);  Li F(李福);  Qiao H(乔颢);  Cheng SS(程双双);  Zhu GW(朱光武)
Favorite  |  View/Download:81/0  |  Submit date:2020/12/28
Prospects for a multi-TeV gamma-ray sky survey with the LHAASO water Cherenkov detector array 期刊论文
CHINESE PHYSICS C, 2020, 卷号: 44, 期号: 6, 页码: 65001
Authors:  Aharonian, F.;  Alekseenko, V;  An, Q.;  Axikegu;  Bai, L. X.;  Bao, Y. W.;  Bastieri, D.;  Bi, X. J.;  Cai, H.;  Cao, Zhe;  Cao, Zhen;  Chang, J.;  Chang, J. F.;  Chang, X. C.;  Chao, S. P.;  Chen, B. M.;  Chen, J.;  Chen, L.;  Chen, M. L.;  Chen, M. J.;  Chen, Q. H.;  Chen, S. H.;  Chen, S. Z.;  Chen, T. L.;  Chen, X. L.;  Chen, Y.;  Cheng, N.;  Cheng, Y. D.;  Cui, S. W.;  Cui, X. H.;  Cui, Y. D.;  Dai, B. Z.;  Dai, H. L.;  Dai, Z. G.;  Danzengluobu;  Piazzoli, B. D'Ettorre;  Fang, J.;  Fan, J. H.;  Fan, Y. Z.;  Feng, C. F.;  Feng, L.;  Feng, S. H.;  Feng, Y. L.;  Gao, B.;  Gao, Q.;  Gao, W.;  Ge, M. M.;  Geng, L. S.;  Gong, G. H.;  Gou, Q. B.;  Gu, M. H.;  Guo, Y. Q.;  Guo, Y. Y.;  Han, Y. A.;  He, H. H.;  He, J. C.;  Heller, M.;  He, S. L.;  He, Y.;  Hou, C.;  Huang, D. H.;  Huang, Q. L.;  Huang, W. H.;  Huang, X. T.;  Hu, H. B.;  Hu, S.;  Jia, H. Y.;  Jiang, K.;  Ji, F.;  Jin, C.;  Ji, X. L.;  Levochkin, K.;  Liang, E. W.;  Liang, Y. F.;  Li, Cheng;  Li, Cong;  Li, F.;  Li, H.;  Li, H. B.;  Li, H. C.;  Li, H. M.;  Li, J.;  Li, K.;  Li, W. L.;  Li, X.;  Li, X. R.;  Li, Y.;  Li, Z.;  Liu, B.;  Liu, C.;  Liu, D.;  Liu, H. D.;  Liu, H.;  Liu, J.;  Liu, J. Y.;  Liu, M. Y.;  Liu, R. Y.;  Liu, S. M.;  Liu, W.;  Liu, Y. N.;  Liu, Z. X.;  Long, W. J.;  Lu, R.;  Lv, H. K.;  Mao, J. R.;  Masood, A.;  Mitthumsiri, W.;  Montaruli, T.;  Nan, Y. C.;  Pattarakijwanich, P.;  Pei, Z. Y.;  Qiao, B. Q.;  Qi, M. Y.;  Ruffolo, D.;  Rulev, V;  Siz, A.;  Shao, L.;  Shchegolev, O.;  Sheng, X. D.;  Shi, J. R.;  Stenkin, Y.;  Stepanov, V;  Sun, Z. B.;  Tam, P. H. T.;  Tang, Z. B.;  Tian, W. W.;  Volpe, D. D.;  Wang, C.;  Wang, H.;  Wang, H. G.;  Wang, J. C.;  Wang, L. Y.;  Wang, W.;  Wang, X. G.;  Wang, X. Y.;  Wang, X. J.;  Wang, Y. D.;  Wang, Y. J.;  Wang, Y. N.;  Wang, Y. P.;  Wang, Z.;  Wang, Z. H.;  Wang, Z. X.;  Wei, D. M.;  Wei, J. J.;  Wen, T.;  Wu, C. Y.;  Wu, H. R.;  Wu, S.;  Wu, W. X.;  Wu, X. F.;  Xiang, G. M.;  Xiao, G.;  Xin, G. G.;  Xing, Y.;  Xu, R. X.;  Xue, L.;  Yan, D. H.;  Yang, C. W.;  Yang, F. F.;  Yang, L. L.;  Yang, M. J.;  Yang, R. Z.;  Yang, S. B.;  Yao, Y. H.;  Yao, Z. G.;  Ye, Y. M.;  Yin, L. Q.;  Yin, N.;  You, X. H.;  You, Z. Y.;  Yuan, Q.;  Yu, Y. H.;  Jiang, Z. J.;  Zeng, H. D.;  Zeng, T. X.;  Zeng, W.;  Zeng, Z. K.;  Zha, M.;  Zhang, B. B.;  Zhang, H. M.;  Zhang, H. Y.;  Zhang, J. L.;  Zhang, J. W.;  Zhang, L.;  Zhang, P. F.;  Zhang, P. P.;  Zhang, S. R.;  Zhang, S. S.;  Zhang, X.;  Zhang, X. P.;  Zhang, Yi;  Zhang, Yong;  Zhang, Y. F. G.;  Zhao, B.;  Zhao, J.;  Zhao, L.;  Zhao, L. Z.;  Zheng, F.;  Zheng, Y.;  Zhou, J. N.;  Zhou, P.;  Zhou, R.;  Zhou, X. X.;  Zhu, C. G.;  Zhu, F. R.;  Zhu, H.;  Zhu, K. J.;  Zuo, X.
Favorite  |  View/Download:68/0  |  Submit date:2020/12/28
TeV gamma-ray astronomy  observational prospect  LHAASO-WCDA  HIGH-ENERGY  DISCOVERY  EMISSION  SPECTRUM