NSSC OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 15 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
The on-orbit calibration of DArk Matter Particle Explorer 期刊论文
Astroparticle Physics, 2019, 卷号: 106, 页码: 18-34
Authors:  Ambrosi, G.;  An, Q.;  Asfandiyarov, R.;  Azzarello, P.;  Bernardini, P.;  Cai, M.S.;  Caragiulo, M.;  Chang, J.;  Chen, D.Y.;  Chen, H.F.;  Chen, J.L.;  Chen, W.;  Cui, M.Y.;  Cui, T.S.;  Dai, H.T.;  D'Amone, A.;  De Benedittis, A.;  De Mitri, I.;  Ding, M.;  Di Santo, M.;  Dong, J.N.;  Dong, T.K.;  Dong, Y.F.;  Dong, Z.X.;  Droz, D.;  Duan, K.K.;  Duan, J.L.;  D'Urso, D.;  Fan, R.R.;  Fan, Y.Z.;  Fang, F.;  Feng, C.Q.;  Feng, L.;  Fusco, P.;  Gallo, V.;  Gan, F.J.;  Gao, M.;  Gao, S.S.;  Gargano, F.;  Garrappa, S.;  Gong, K.;  Gong, Y.Z.;  Guo, J.H.;  Hu, Y.M.;  Huang, G.S.;  Huang, Y.Y.;  Ionica, M.;  Jiang, D.;  Jiang, W.;  Jin, X.;  Kong, J.;  Lei, S.J.;  Li, S.;  Li, X.;  Li, W.L.;  Li, Y.;  Liang, Y.F.;  Liang, Y.M.;  Liao, N.H.;  Liu, C.M.;  Liu, H.;  Liu, J.;  Liu, S.B.;  Liu, W.Q.;  Liu, Y.;  Loparco, F.;  Ma, M.;  Ma, P.X.;  Ma, S.Y.;  Ma, T.;  Ma, X.Q.;  Ma, X.Y.;  Marsella, G.;  Mazziotta, M.N.;  Mo, D.;  Niu, X.Y.;  Pan, X.;  Peng, X.Y.;  Peng, W.X.;  Qiao, R.;  Rao, J.N.;  Salinas, M.M.;  Shang, G.Z.;  Shen, W.H.;  Shen, Z.Q.;  Shen, Z.T.;  Song, J.X.;  Su, H.;  Su, M.;  Sun, Z.Y.;  Surdo, A.;  Teng, X.J.;  Tian, X.B.;  Tykhonov, A.;  Vitillo, S.;  Wang, C.;  Wang, H.;  Wang, H.Y.;  Wang, J.Z.;  Wang, L.G.;  Wang, Q.;  Wang, S.;  Wang, X.H.;  Wang, X.L.;  Wang, Y.F.;  Wang, Y.P.;  Wang, Y.Z.;  Wang, Z.M.;  Wen, S.C.;  Wei, D.M.;  Wei, J.J.;  Wei, Y.F.;  Wu, D.;  Wu, J.;  Wu, L.B.;  Wu, S.S.;  Wu, X.;  Xi, K.;  Xia, Z.Q.;  Xin, Y.L.;  Xu, H.T.;  Xu, Z.H.;  Xu, Z.L.;  Xu, Z.Z.;  Xue, G.F.;  Yang, H.B.;  Yang, P.;  Yang, Y.Q.;  Yang, Z.L.;  Yao, H.J.;  Yu, Y.H.;  Yuan, Q.;  Yue, C.;  Zang, J.J.;  Zhang, D.L.;  Zhang, F.;  Zhang, J.B.;  Zhang, J.Y.;  Zhang, J.Z.;  Zhang, L.;  Zhang, P.F.;  Zhang, S.X.;  Zhang, W.Z.;  Zhang, Y.;  Zhang, Y.J.;  Zhang, Y.Q.;  Zhang, Y.L.;  Zhang, Y.P.;  Zhang, Z.;  Zhang, Z.Y.;  Zhao, H.;  Zhao, H.Y.;  Zhao, X.F.;  Zhou, C.Y.;  Zhou, Y.;  Zhu, X.;  Zhu, Y.;  Zimmer, S.
View  |  Adobe PDF(5595Kb)  |  Favorite  |  View/Download:101/5  |  Submit date:2018/12/11
从科教融合到科学引领――中国特色的行星科学建设思路 期刊论文
中国科学院院刊, 2019, 卷号: 34, 期号: 7, 页码: 741-747
Authors:  吴福元;  魏勇;  宋玉环;  刘洋;  李铁胜;  孙文科;  刘继峰;  王艳芬
View  |  Adobe PDF(1613Kb)  |  Favorite  |  View/Download:18/0  |  Submit date:2019/12/17
科教融合  深空探测  行星科学  一级学科  国家战略  
太阳爆发的抵近探测 期刊论文
中国科学. 物理学, 力学, 天文学, 2019, 卷号: 49, 期号: 5
Authors:  林隽;  汪敏;  田晖;  宋红强;  符慧山;  黄旻;  吕群波;  张伟杰;  张贤国;  张坤毅;  李明涛;  张艺腾;  金振宇;  陈东;  尹增山;  邓雷;  毛羽丰;  李燕;  梅志星;  叶景
View  |  Adobe PDF(2424Kb)  |  Favorite  |  View/Download:12/0  |  Submit date:2019/12/17
磁重联  日冕  日冕物质抛射  
基于N2 LBH带的中高层大气氧分子柱密度反 期刊论文
光谱学与光谱分析, 2018, 卷号: 38, 期号: 5, 页码: 1335-1339
Authors:  金云飞;  江芳;  王咏梅
View  |  Adobe PDF(990Kb)  |  Favorite  |  View/Download:121/0  |  Submit date:2018/07/04
中高层大气  气辉  Ln(Lbh_s/lbh_l)  氧分子  柱密度  
基于N2 LBH带的中高层大气氧分子柱密度反演 期刊论文
光谱学与光谱分析, 2018, 卷号: 38, 期号: 5, 页码: 1335-1339
Authors:  金云飞;  江芳;  王咏梅
View  |  Adobe PDF(990Kb)  |  Favorite  |  View/Download:46/0  |  Submit date:2018/10/30
中高层大气  气辉  ln(LBH_S/LBH_L)  氧分子  柱密度  
航天器发动机羽流紫外辐射的在轨监测试验及分析 期刊论文
激光与光电子学进展, 2018, 卷号: 55, 期号: 7, 页码: 72802
Authors:  金云飞;  王后茂;  王咏梅
View  |  Adobe PDF(9787Kb)  |  Favorite  |  View/Download:57/0  |  Submit date:2018/12/11
基于稀疏表示的SOM多失真图像质量评价方法 期刊论文
液晶与显示, 2018, 卷号: 33, 期号: 10, 页码: 877-883
Authors:  王春哲;  安军社;  姜秀杰;  李杰;  张羽丰
View  |  Adobe PDF(395Kb)  |  Favorite  |  View/Download:34/0  |  Submit date:2019/01/31
图像质量评价  多失真图像  稀疏表示  聚类  交叉验证  
The DArk Matter Particle Explorer mission 期刊论文
Astroparticle Physics, 2017, 卷号: 95, 页码: 6-24
Authors:  Chang, J.;  Ambrosi, G.;  An, Q.;  Asfandiyarov, R.;  Azzarello, P.;  Bernardini, P.;  Bertucci, B.;  Cai, M.S.;  Caragiulo, M.;  Chen, D.Y.;  Chen, H.F.;  Chen, J.L.;  Chen, W.;  Cui, M.Y.;  Cui, T.S.;  D'Amone, A.;  De Benedittis, A.;  De Mitri, I.;  Di Santo, M.;  Dong, J.N.;  Dong, T.K.;  Dong, Y.F.;  Dong, Z.X.;  Donvito, G.;  Droz, D.;  Duan, K.K.;  Duan, J.L.;  Duranti, M.;  D'Urso, D.;  Fan, R.R.;  Fan, Y.Z.;  Fang, F.;  Feng, C.Q.;  Feng, L.;  Fusco, P.;  Gallo, V.;  Gan, F.J.;  Gan, W.Q.;  Gao, M.;  Gao, S.S.;  Gargano, F.;  Gong, K.;  Gong, Y.Z.;  Guo, J.H.;  Hu, Y.M.;  Huang, G.S.;  Huang, Y.Y.;  Ionica, M.;  Jiang, D.;  Jiang, W.;  Jin, X.;  Kong, J.;  Lei, S.J.;  Li, S.;  Li, X.;  Li, W.L.;  Li, Y.;  Liang, Y.F.;  Liang, Y.M.;  Liao, N.H.;  Liu, Q.Z.;  Liu, H.;  Liu, J.;  Liu, S.B.;  Liu, Q.Z.;  Liu, W.Q.;  Liu, Y.;  Loparco, F.;  Lü, J.;  Ma, M.;  Ma, P.X.;  Ma, S.Y.;  Ma, T.;  Ma, X.Q.;  Ma, X.Y.;  Marsella, G.;  Mazziotta, M.N.;  Mo, D.;  Miao, T.T.;  Niu, X.Y.;  Pohl, M.;  Peng, X.Y.;  Peng, W.X.;  Qiao, R.;  Rao, J.N.;  Salinas, M.M.;  Shang, G.Z.;  Shen, W.H.;  Shen, Z.Q.;  Shen, Z.T.;  Song, J.X.;  Su, H.;  Su, M.;  Sun, Z.Y.;  Surdo, A.;  Teng, X.J.;  Tian, X.B.;  Tykhonov, A.;  Vagelli, V.;  Vitillo, S.;  Wang, C.;  Wang, Chi;  Wang, H.;  Wang, H.Y.;  Wang, J.Z.;  Wang, L.G.;  Wang, Q.;  Wang, S.;  Wang, X.H.;  Wang, X.L.;  Wang, Y.F.;  Wang, Y.P.;  Wang, Y.Z.;  Wen, S.C.;  Wang, Z.M.;  Wei, D.M.;  Wei, J.J.;  Wei, Y.F.;  Wu, D.;  Wu, J.;  Wu, S.S.;  Wu, X.;  Xi, K.;  Xia, Z.Q.;  Xin, Y.L.;  Xu, H.T.;  Xu, Z.L.;  Xu, Z.Z.;  Xue, G.F.;  Yang, H.B.;  Yang, J.;  Yang, P.;  Yang, Y.Q.;  Yang, Z.L.;  Yao, H.J.;  Yu, Y.H.;  Yuan, Q.;  Yue, C.;  Zang, J.J.;  Zhang, C.;  Zhang, D.L.;  Zhang, F.;  Zhang, J.B.;  Zhang, J.Y.;  Zhang, J.Z.;  Zhang, L.;  Zhang, P.F.;  Zhang, S.X.;  Zhang, W.Z.;  Zhang, Y.;  Zhang, Y.J.;  Zhang, Y.Q.;  Zhang, Y.L.;  Zhang, Y.P.;  Zhang, Z.;  Zhang, Z.Y.;  Zhao, H.;  Zhao, H.Y.;  Zhao, X.F.;  Zhou, C.Y.;  Zhou, Y.;  Zhu, X.;  Zhu, Y.;  Zimmer, S.;  Chang, J. (chang@pmo.ac.cn)
View  |  Adobe PDF(5188Kb)  |  Favorite  |  View/Download:372/6  |  Submit date:2017/10/18
地球弓激波的三维模拟 期刊论文
空间科学学报, 2015, 卷号: 35, 期号: 1, 页码: 1-8
Authors:  胡慧萍;  吕建永;  周全;  王明;  杨亚芬;  刘子谦;  裴世鑫
View  |  Adobe PDF(2275Kb)  |  Favorite  |  View/Download:71/5  |  Submit date:2015/09/28
弓激波  太阳风  快磁声马赫数  磁层顶曲率半径  
基于全数字逻辑电路的空间有效载荷信道编码控制系统 专利
专利类型: 实用新型, 申请日期: 2010-01-01, 公开日期: 2010-03-03
Authors:  白云飞;  陈晓敏;  孙辉先;  滕学剑;  汪大星;  安军社
Favorite  |  View/Download:75/0  |  Submit date:2014/05/14