NSSC OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 109 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
The on-orbit calibration of DArk Matter Particle Explorer 期刊论文
Astroparticle Physics, 2019, 卷号: 106, 页码: 18-34
Authors:  Ambrosi, G.;  An, Q.;  Asfandiyarov, R.;  Azzarello, P.;  Bernardini, P.;  Cai, M.S.;  Caragiulo, M.;  Chang, J.;  Chen, D.Y.;  Chen, H.F.;  Chen, J.L.;  Chen, W.;  Cui, M.Y.;  Cui, T.S.;  Dai, H.T.;  D'Amone, A.;  De Benedittis, A.;  De Mitri, I.;  Ding, M.;  Di Santo, M.;  Dong, J.N.;  Dong, T.K.;  Dong, Y.F.;  Dong, Z.X.;  Droz, D.;  Duan, K.K.;  Duan, J.L.;  D'Urso, D.;  Fan, R.R.;  Fan, Y.Z.;  Fang, F.;  Feng, C.Q.;  Feng, L.;  Fusco, P.;  Gallo, V.;  Gan, F.J.;  Gao, M.;  Gao, S.S.;  Gargano, F.;  Garrappa, S.;  Gong, K.;  Gong, Y.Z.;  Guo, J.H.;  Hu, Y.M.;  Huang, G.S.;  Huang, Y.Y.;  Ionica, M.;  Jiang, D.;  Jiang, W.;  Jin, X.;  Kong, J.;  Lei, S.J.;  Li, S.;  Li, X.;  Li, W.L.;  Li, Y.;  Liang, Y.F.;  Liang, Y.M.;  Liao, N.H.;  Liu, C.M.;  Liu, H.;  Liu, J.;  Liu, S.B.;  Liu, W.Q.;  Liu, Y.;  Loparco, F.;  Ma, M.;  Ma, P.X.;  Ma, S.Y.;  Ma, T.;  Ma, X.Q.;  Ma, X.Y.;  Marsella, G.;  Mazziotta, M.N.;  Mo, D.;  Niu, X.Y.;  Pan, X.;  Peng, X.Y.;  Peng, W.X.;  Qiao, R.;  Rao, J.N.;  Salinas, M.M.;  Shang, G.Z.;  Shen, W.H.;  Shen, Z.Q.;  Shen, Z.T.;  Song, J.X.;  Su, H.;  Su, M.;  Sun, Z.Y.;  Surdo, A.;  Teng, X.J.;  Tian, X.B.;  Tykhonov, A.;  Vitillo, S.;  Wang, C.;  Wang, H.;  Wang, H.Y.;  Wang, J.Z.;  Wang, L.G.;  Wang, Q.;  Wang, S.;  Wang, X.H.;  Wang, X.L.;  Wang, Y.F.;  Wang, Y.P.;  Wang, Y.Z.;  Wang, Z.M.;  Wen, S.C.;  Wei, D.M.;  Wei, J.J.;  Wei, Y.F.;  Wu, D.;  Wu, J.;  Wu, L.B.;  Wu, S.S.;  Wu, X.;  Xi, K.;  Xia, Z.Q.;  Xin, Y.L.;  Xu, H.T.;  Xu, Z.H.;  Xu, Z.L.;  Xu, Z.Z.;  Xue, G.F.;  Yang, H.B.;  Yang, P.;  Yang, Y.Q.;  Yang, Z.L.;  Yao, H.J.;  Yu, Y.H.;  Yuan, Q.;  Yue, C.;  Zang, J.J.;  Zhang, D.L.;  Zhang, F.;  Zhang, J.B.;  Zhang, J.Y.;  Zhang, J.Z.;  Zhang, L.;  Zhang, P.F.;  Zhang, S.X.;  Zhang, W.Z.;  Zhang, Y.;  Zhang, Y.J.;  Zhang, Y.Q.;  Zhang, Y.L.;  Zhang, Y.P.;  Zhang, Z.;  Zhang, Z.Y.;  Zhao, H.;  Zhao, H.Y.;  Zhao, X.F.;  Zhou, C.Y.;  Zhou, Y.;  Zhu, X.;  Zhu, Y.;  Zimmer, S.
Adobe PDF(5595Kb)  |  Favorite  |  View/Download:64/0  |  Submit date:2018/12/11
艇载声波测量临近空间风场可行性分析 期刊论文
空间科学学报, 2019, 卷号: 39, 期号: 2, 页码: 200-204
Authors:  郭岗岗;  涂翠;  胡雄;  吴小成;  韦峰;  宋亮
Adobe PDF(1057Kb)  |  Favorite  |  View/Download:17/0  |  Submit date:2019/06/26
临近空间  艇载  声波  二次互相关  
Whistler Waves Driven by Field-Aligned Streaming Electrons in the Near-Earth Magnetotail Reconnection 期刊论文
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2019, 卷号: 46, 期号: 10, 页码: 5045-5054
Authors:  Ren, Y.;  Dai, L.;  Li, W.;  Tao, X.;  Wang, C.;  Tang, B.;  Lavraud, B.;  Wu, Y.;  Burch, J.L.;  Giles, B.L.;  Le Contel, O.;  Torbert, R.B.;  Russell, C.T.;  Strangeway, R.J.;  Ergun, R.E.;  Lindqvist, P.-A.
Adobe PDF(9020Kb)  |  Favorite  |  View/Download:17/0  |  Submit date:2019/07/10
Harmonics of Solar Radio Spikes at Metric Wavelengths 期刊论文
SOLAR PHYSICS, 2018, 卷号: 293, 期号: 3, 页码: 39
Authors:  Feng, S. W.;  Chen, Y.;  Li, C. Y.;  Wang, B.;  Wu, Z.;  Kong, X. L.;  Du, Q. F.;  Zhang, J. R.;  Zhao, G. Q.
Adobe PDF(1995Kb)  |  Favorite  |  View/Download:77/0  |  Submit date:2018/05/04
Radio Burst  Dynamic Spectrum  Radio Spike  Electron Cyclotron Maser Emission  
山基GPS掩星观测数据在电波到达角计算中的应用 期刊论文
电波科学学报, 2018, 卷号: 33, 期号: 2, 页码: 170-177
Authors:  柳丹;  胡雄;  吴小成;  宫晓艳
Adobe PDF(926Kb)  |  Favorite  |  View/Download:36/0  |  Submit date:2018/09/06
山基gps  掩星观测  大气折射率  电波到达角  
TIMED/SABER与AURA/MLS临近空间探测温度数据比较 期刊论文
空间科学学报, 2018, 卷号: 38, 期号: 3, 页码: 361-367
Authors:  谢衍新;  肖存英;  胡雄;  吴小成;  杨钧烽
Adobe PDF(3198Kb)  |  Favorite  |  View/Download:55/0  |  Submit date:2018/09/06
卫星数据  温度  
电离层热层参数估计对电子密度预报的影响 期刊论文
中国科学. 地球科学, 2018, 卷号: 48, 期号: 11, 页码: 1494-1505
Authors:  张亚楠;  吴小成;  胡雄
Adobe PDF(3694Kb)  |  Favorite  |  View/Download:22/0  |  Submit date:2019/06/26
电子密度  电离层  热层  资料同化  集合卡尔曼滤波  
一种消除目标微动对雷达成像干扰的方法 专利
专利类型: 发明专利, 申请日期: 2017-04-10,
Authors:  康文武;  张云华;  董晓
Adobe PDF(892Kb)  |  Favorite  |  View/Download:83/13  |  Submit date:2018/02/28
一种干涉辐射计的定标测距系统、定标及星间测距方法 专利
专利类型: 发明专利, 申请日期: 2017-02-17,
Authors:  蓝爱兰;  阎敬业;  武林;  赵飞;  邓翔;  吴季
Adobe PDF(1940Kb)  |  Favorite  |  View/Download:80/11  |  Submit date:2018/02/28
Direct detection of a break in the teraelectronvolt cosmic-ray spectrum of electrons and positrons 期刊论文
Nature, 2017
Authors:  G. Ambrosi;  Q. An;  R. Asfandiyarov;  P. Azzarello;  P. Bernardini;  B. Bertucci;  M. S. Cai;  J. Chang;  D. Y. Chen;  H. F. Chen;  J. L. Chen;  W. Chen;  M. Y. Cui;  T. S. Cui;  A. D’Amone;  A. De Benedittis;  I. De Mitri;  M. Di Santo;  J. N. Dong;  T. K. Dong;  Y. F. Dong;  Z. X. Dong;  G. Donvito;  D. Droz;  K. K. Duan;  J. L. Duan;  M. Duranti;  D. D’Urso;  R. R. Fan;  Y. Z. Fan;  F. Fang;  C. Q. Feng;  L. Feng;  P. Fusco;  V. Gallo;  F. J. Gan;  M. Gao;  S. S. Gao;  F. Gargano;  S. Garrappa;  K. Gong;  Y. Z. Gong;  D. Y. Guo;  J. H. Guo;  Y. M. Hu;  G. S. Huang;  Y. Y. Huang;  M. Ionica;  D. Jiang;  W. Jiang;  X. Jin;  J. Kong;  S. J. Lei;  S. Li;  X. Li;  W. L. Li;  Y. Li;  Y. F. Liang;  Y. M. Liang;  N. H. Liao;  H. Liu;  J. Liu;  S. B. Liu;  W. Q. Liu;  Y. Liu;  F. Loparco;  M. Ma;  P. X. Ma;  S. Y. Ma;  T. Ma;  X. Q. Ma;  X. Y. Ma;  G. Marsella;  M. N. Mazziotta;  D. Mo;  X. Y. Niu;  X. Y. Peng;  W. X. Peng;  R. Qiao;  J. N. Rao;  M. M. Salinas;  G. Z. Shang;  W. H. Shen;  Z. Q. Shen;  Z. T. Shen;  J. X. Song;  H. Su;  M. Su;  Z. Y. Sun;  A. Surdo;  X. J. Teng;  X. B. Tian;  A. Tykhonov;  V. Vagelli;  S. Vitillo;  C. Wang;  H. Wang;  H. Y. Wang;  J. Z. Wang;  L. G. Wang;  Q. Wang;  S. Wang;  X. H. Wang;  X. L. Wang;  Y. F. Wang;  Y. P. Wang;  Y. Z. Wang;  S. C. Wen;  Z. M. Wang;  D. M. Wei;  J. J. Wei;  Y. F. Wei;  D. Wu;  J. Wu;  L. B. Wu;  S. S. Wu;  X. Wu;  K. Xi;  Z. Q. Xia;  Y. L. Xin;  H. T. Xu;  Z. L. Xu;  Z. Z. Xu;  G. F. Xue;  H. B. Yang;  P. Yang;  Y. Q. Yang;  Z. L. Yang;  H. J. Yao;  Y. H. Yu;  Q. Yuan;  C. Yue;  J. J. Zang;  C. Zhang;  D. L. Zhang;  F. Zhang;  J. B. Zhang;  J. Y. Zhang;  J. Z. Zhang;  L. Zhang;  P. F. Zhang;  S. X. Zhang;  W. Z. Zhang;  Y. Zhang;  Y. J. Zhang;  Y. Q. Zhang;  Y. L. Zhang;  Y. P. Zhang;  Z. Zhang;  Z. Y. Zhang;  H. Zhao;  H. Y. Zhao;  X. F. Zhao;  C. Y. Zhou;  Y. Zhou;  X. Zhu;  Y. Zhu & S. Zimmer
Adobe PDF(1493Kb)  |  Favorite  |  View/Download:188/3  |  Submit date:2017/11/30
Particle Dark-matter  Supernova-remnants  Dampe  Propagation  Candidates  Signature  Energies  Galaxy