NSSC OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 111 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
The on-orbit calibration of DArk Matter Particle Explorer 期刊论文
Astroparticle Physics, 2019, 卷号: 106, 页码: 18-34
Authors:  Ambrosi, G.;  An, Q.;  Asfandiyarov, R.;  Azzarello, P.;  Bernardini, P.;  Cai, M.S.;  Caragiulo, M.;  Chang, J.;  Chen, D.Y.;  Chen, H.F.;  Chen, J.L.;  Chen, W.;  Cui, M.Y.;  Cui, T.S.;  Dai, H.T.;  D'Amone, A.;  De Benedittis, A.;  De Mitri, I.;  Ding, M.;  Di Santo, M.;  Dong, J.N.;  Dong, T.K.;  Dong, Y.F.;  Dong, Z.X.;  Droz, D.;  Duan, K.K.;  Duan, J.L.;  D'Urso, D.;  Fan, R.R.;  Fan, Y.Z.;  Fang, F.;  Feng, C.Q.;  Feng, L.;  Fusco, P.;  Gallo, V.;  Gan, F.J.;  Gao, M.;  Gao, S.S.;  Gargano, F.;  Garrappa, S.;  Gong, K.;  Gong, Y.Z.;  Guo, J.H.;  Hu, Y.M.;  Huang, G.S.;  Huang, Y.Y.;  Ionica, M.;  Jiang, D.;  Jiang, W.;  Jin, X.;  Kong, J.;  Lei, S.J.;  Li, S.;  Li, X.;  Li, W.L.;  Li, Y.;  Liang, Y.F.;  Liang, Y.M.;  Liao, N.H.;  Liu, C.M.;  Liu, H.;  Liu, J.;  Liu, S.B.;  Liu, W.Q.;  Liu, Y.;  Loparco, F.;  Ma, M.;  Ma, P.X.;  Ma, S.Y.;  Ma, T.;  Ma, X.Q.;  Ma, X.Y.;  Marsella, G.;  Mazziotta, M.N.;  Mo, D.;  Niu, X.Y.;  Pan, X.;  Peng, X.Y.;  Peng, W.X.;  Qiao, R.;  Rao, J.N.;  Salinas, M.M.;  Shang, G.Z.;  Shen, W.H.;  Shen, Z.Q.;  Shen, Z.T.;  Song, J.X.;  Su, H.;  Su, M.;  Sun, Z.Y.;  Surdo, A.;  Teng, X.J.;  Tian, X.B.;  Tykhonov, A.;  Vitillo, S.;  Wang, C.;  Wang, H.;  Wang, H.Y.;  Wang, J.Z.;  Wang, L.G.;  Wang, Q.;  Wang, S.;  Wang, X.H.;  Wang, X.L.;  Wang, Y.F.;  Wang, Y.P.;  Wang, Y.Z.;  Wang, Z.M.;  Wen, S.C.;  Wei, D.M.;  Wei, J.J.;  Wei, Y.F.;  Wu, D.;  Wu, J.;  Wu, L.B.;  Wu, S.S.;  Wu, X.;  Xi, K.;  Xia, Z.Q.;  Xin, Y.L.;  Xu, H.T.;  Xu, Z.H.;  Xu, Z.L.;  Xu, Z.Z.;  Xue, G.F.;  Yang, H.B.;  Yang, P.;  Yang, Y.Q.;  Yang, Z.L.;  Yao, H.J.;  Yu, Y.H.;  Yuan, Q.;  Yue, C.;  Zang, J.J.;  Zhang, D.L.;  Zhang, F.;  Zhang, J.B.;  Zhang, J.Y.;  Zhang, J.Z.;  Zhang, L.;  Zhang, P.F.;  Zhang, S.X.;  Zhang, W.Z.;  Zhang, Y.;  Zhang, Y.J.;  Zhang, Y.Q.;  Zhang, Y.L.;  Zhang, Y.P.;  Zhang, Z.;  Zhang, Z.Y.;  Zhao, H.;  Zhao, H.Y.;  Zhao, X.F.;  Zhou, C.Y.;  Zhou, Y.;  Zhu, X.;  Zhu, Y.;  Zimmer, S.
Adobe PDF(5595Kb)  |  Favorite  |  View/Download:60/0  |  Submit date:2018/12/11
雷暴激发的环状重力波在中高层大气中的传播特征 期刊论文
地球物理学报, 2019, 卷号: 62, 期号: 4, 页码: 1218-1229
Authors:  温颖;  张其林;  徐寄遥;  李钦增;  郜海阳
Adobe PDF(6081Kb)  |  Favorite  |  View/Download:22/0  |  Submit date:2019/06/26
雷暴系统  重力波  地闪  射线追踪     
WSA太阳风经验模型及其应用 期刊论文
空间科学学报, 2018, 卷号: 38, 期号: 3, 页码: 285-295
Authors:  杨子才;  沈芳;  杨易;  冯学尚
Adobe PDF(5418Kb)  |  Favorite  |  View/Download:32/1  |  Submit date:2018/09/06
Wsa模型  太阳风  日冕磁场  
磁流体数值模拟中一种消去磁场散度的方法 期刊论文
计算物理, 2018, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 437-442
Authors:  杨云
Adobe PDF(3548Kb)  |  Favorite  |  View/Download:57/1  |  Submit date:2018/10/30
守恒元和解元  最小二乘法  消去磁场散度  
基于单目视频序列的非刚性动态目标三维重建算法研究 学位论文
博士, 基于单目视频序列的非刚性动态目标三维重建算法研究: 中国科学院国家空间科学中心, 2018
Authors:  刘洋
Adobe PDF(5408Kb)  |  Favorite  |  View/Download:35/0  |  Submit date:2018/10/25
单目视频序列  三维重建  非刚性重建  动态目标重建  基于模板的重建  
行星际背景太阳风的三维MHD数值模拟 期刊论文
地球物理学报, 2018, 卷号: 61, 期号: 11, 页码: 4337-4347
Authors:  杨子才;  沈芳;  杨易;  冯学尚
Adobe PDF(4592Kb)  |  Favorite  |  View/Download:25/0  |  Submit date:2019/01/07
Mhd  太阳风  模拟  预报  
磁流体数值模拟中新算法的研究 学位论文
博士, 磁流体数值模拟中新算法的研究: 中国科学院国家空间科学中心, 2018
Authors:  杨云
Adobe PDF(4641Kb)  |  Favorite  |  View/Download:32/0  |  Submit date:2019/01/02
磁流体  高阶cese格式  迎风cese混合格式  磁场散度  磁通量绳  
一种基于脊隙波导技术的无隙扫描漏波天线 专利
专利类型: 发明专利, 申请日期: 2017-01-13,
Authors:  董兴超;  王宏建;  薛飞;  刘洋
Adobe PDF(2471Kb)  |  Favorite  |  View/Download:73/16  |  Submit date:2018/02/28
一种基于阻带设计技术的槽隙波导漏波天线 专利
专利类型: 发明专利, 申请日期: 2017-01-13,
Authors:  董兴超;  王宏建;  薛飞;  刘洋
Adobe PDF(2304Kb)  |  Favorite  |  View/Download:83/9  |  Submit date:2018/02/28
Direct detection of a break in the teraelectronvolt cosmic-ray spectrum of electrons and positrons 期刊论文
Nature, 2017
Authors:  G. Ambrosi;  Q. An;  R. Asfandiyarov;  P. Azzarello;  P. Bernardini;  B. Bertucci;  M. S. Cai;  J. Chang;  D. Y. Chen;  H. F. Chen;  J. L. Chen;  W. Chen;  M. Y. Cui;  T. S. Cui;  A. D’Amone;  A. De Benedittis;  I. De Mitri;  M. Di Santo;  J. N. Dong;  T. K. Dong;  Y. F. Dong;  Z. X. Dong;  G. Donvito;  D. Droz;  K. K. Duan;  J. L. Duan;  M. Duranti;  D. D’Urso;  R. R. Fan;  Y. Z. Fan;  F. Fang;  C. Q. Feng;  L. Feng;  P. Fusco;  V. Gallo;  F. J. Gan;  M. Gao;  S. S. Gao;  F. Gargano;  S. Garrappa;  K. Gong;  Y. Z. Gong;  D. Y. Guo;  J. H. Guo;  Y. M. Hu;  G. S. Huang;  Y. Y. Huang;  M. Ionica;  D. Jiang;  W. Jiang;  X. Jin;  J. Kong;  S. J. Lei;  S. Li;  X. Li;  W. L. Li;  Y. Li;  Y. F. Liang;  Y. M. Liang;  N. H. Liao;  H. Liu;  J. Liu;  S. B. Liu;  W. Q. Liu;  Y. Liu;  F. Loparco;  M. Ma;  P. X. Ma;  S. Y. Ma;  T. Ma;  X. Q. Ma;  X. Y. Ma;  G. Marsella;  M. N. Mazziotta;  D. Mo;  X. Y. Niu;  X. Y. Peng;  W. X. Peng;  R. Qiao;  J. N. Rao;  M. M. Salinas;  G. Z. Shang;  W. H. Shen;  Z. Q. Shen;  Z. T. Shen;  J. X. Song;  H. Su;  M. Su;  Z. Y. Sun;  A. Surdo;  X. J. Teng;  X. B. Tian;  A. Tykhonov;  V. Vagelli;  S. Vitillo;  C. Wang;  H. Wang;  H. Y. Wang;  J. Z. Wang;  L. G. Wang;  Q. Wang;  S. Wang;  X. H. Wang;  X. L. Wang;  Y. F. Wang;  Y. P. Wang;  Y. Z. Wang;  S. C. Wen;  Z. M. Wang;  D. M. Wei;  J. J. Wei;  Y. F. Wei;  D. Wu;  J. Wu;  L. B. Wu;  S. S. Wu;  X. Wu;  K. Xi;  Z. Q. Xia;  Y. L. Xin;  H. T. Xu;  Z. L. Xu;  Z. Z. Xu;  G. F. Xue;  H. B. Yang;  P. Yang;  Y. Q. Yang;  Z. L. Yang;  H. J. Yao;  Y. H. Yu;  Q. Yuan;  C. Yue;  J. J. Zang;  C. Zhang;  D. L. Zhang;  F. Zhang;  J. B. Zhang;  J. Y. Zhang;  J. Z. Zhang;  L. Zhang;  P. F. Zhang;  S. X. Zhang;  W. Z. Zhang;  Y. Zhang;  Y. J. Zhang;  Y. Q. Zhang;  Y. L. Zhang;  Y. P. Zhang;  Z. Zhang;  Z. Y. Zhang;  H. Zhao;  H. Y. Zhao;  X. F. Zhao;  C. Y. Zhou;  Y. Zhou;  X. Zhu;  Y. Zhu & S. Zimmer
Adobe PDF(1493Kb)  |  Favorite  |  View/Download:182/3  |  Submit date:2017/11/30
Particle Dark-matter  Supernova-remnants  Dampe  Propagation  Candidates  Signature  Energies  Galaxy