NSSC OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 14 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
The on-orbit calibration of DArk Matter Particle Explorer 期刊论文
Astroparticle Physics, 2019, 卷号: 106, 页码: 18-34
Authors:  Ambrosi, G.;  An, Q.;  Asfandiyarov, R.;  Azzarello, P.;  Bernardini, P.;  Cai, M.S.;  Caragiulo, M.;  Chang, J.;  Chen, D.Y.;  Chen, H.F.;  Chen, J.L.;  Chen, W.;  Cui, M.Y.;  Cui, T.S.;  Dai, H.T.;  D'Amone, A.;  De Benedittis, A.;  De Mitri, I.;  Ding, M.;  Di Santo, M.;  Dong, J.N.;  Dong, T.K.;  Dong, Y.F.;  Dong, Z.X.;  Droz, D.;  Duan, K.K.;  Duan, J.L.;  D'Urso, D.;  Fan, R.R.;  Fan, Y.Z.;  Fang, F.;  Feng, C.Q.;  Feng, L.;  Fusco, P.;  Gallo, V.;  Gan, F.J.;  Gao, M.;  Gao, S.S.;  Gargano, F.;  Garrappa, S.;  Gong, K.;  Gong, Y.Z.;  Guo, J.H.;  Hu, Y.M.;  Huang, G.S.;  Huang, Y.Y.;  Ionica, M.;  Jiang, D.;  Jiang, W.;  Jin, X.;  Kong, J.;  Lei, S.J.;  Li, S.;  Li, X.;  Li, W.L.;  Li, Y.;  Liang, Y.F.;  Liang, Y.M.;  Liao, N.H.;  Liu, C.M.;  Liu, H.;  Liu, J.;  Liu, S.B.;  Liu, W.Q.;  Liu, Y.;  Loparco, F.;  Ma, M.;  Ma, P.X.;  Ma, S.Y.;  Ma, T.;  Ma, X.Q.;  Ma, X.Y.;  Marsella, G.;  Mazziotta, M.N.;  Mo, D.;  Niu, X.Y.;  Pan, X.;  Peng, X.Y.;  Peng, W.X.;  Qiao, R.;  Rao, J.N.;  Salinas, M.M.;  Shang, G.Z.;  Shen, W.H.;  Shen, Z.Q.;  Shen, Z.T.;  Song, J.X.;  Su, H.;  Su, M.;  Sun, Z.Y.;  Surdo, A.;  Teng, X.J.;  Tian, X.B.;  Tykhonov, A.;  Vitillo, S.;  Wang, C.;  Wang, H.;  Wang, H.Y.;  Wang, J.Z.;  Wang, L.G.;  Wang, Q.;  Wang, S.;  Wang, X.H.;  Wang, X.L.;  Wang, Y.F.;  Wang, Y.P.;  Wang, Y.Z.;  Wang, Z.M.;  Wen, S.C.;  Wei, D.M.;  Wei, J.J.;  Wei, Y.F.;  Wu, D.;  Wu, J.;  Wu, L.B.;  Wu, S.S.;  Wu, X.;  Xi, K.;  Xia, Z.Q.;  Xin, Y.L.;  Xu, H.T.;  Xu, Z.H.;  Xu, Z.L.;  Xu, Z.Z.;  Xue, G.F.;  Yang, H.B.;  Yang, P.;  Yang, Y.Q.;  Yang, Z.L.;  Yao, H.J.;  Yu, Y.H.;  Yuan, Q.;  Yue, C.;  Zang, J.J.;  Zhang, D.L.;  Zhang, F.;  Zhang, J.B.;  Zhang, J.Y.;  Zhang, J.Z.;  Zhang, L.;  Zhang, P.F.;  Zhang, S.X.;  Zhang, W.Z.;  Zhang, Y.;  Zhang, Y.J.;  Zhang, Y.Q.;  Zhang, Y.L.;  Zhang, Y.P.;  Zhang, Z.;  Zhang, Z.Y.;  Zhao, H.;  Zhao, H.Y.;  Zhao, X.F.;  Zhou, C.Y.;  Zhou, Y.;  Zhu, X.;  Zhu, Y.;  Zimmer, S.
Adobe PDF(5595Kb)  |  Favorite  |  View/Download:99/4  |  Submit date:2018/12/11
瑞利激光雷达反演中层大气温度算法 期刊论文
空间科学学报, 2019, 卷号: 39, 期号: 2, 页码: 186-190
Authors:  刘星;  杨国韬;  王继红;  杜丽芳;  焦菁;  王泽龙;  荀宇畅
Adobe PDF(909Kb)  |  Favorite  |  View/Download:33/3  |  Submit date:2019/06/26
瑞利激光雷达  中层大气温度  均匀搜索  
中层顶区域钾层静态模型的初步建立 期刊论文
地球物理学报, 2018, 卷号: 61, 期号: 2, 页码: 458-465
Authors:  王泽龙;  杨国韬;  王继红;  焦菁;  杜丽芳;  荀宇畅;  刘星;  王泽龙(zlwang@swl.ac.cn)
Adobe PDF(709Kb)  |  Favorite  |  View/Download:90/2  |  Submit date:2018/04/09
大气金属层  钾层模型  
北京上空下三角钾层的激光雷达观测与研究 期刊论文
空间科学学报, 2018, 卷号: 38, 期号: 1, 页码: 65-72
Authors:  王泽龙;  杨国韬;  王继红;  焦菁;  杜丽芳;  荀宇畅
Adobe PDF(3383Kb)  |  Favorite  |  View/Download:60/0  |  Submit date:2018/05/04
钾层  钠层  大气金属层  
The DArk Matter Particle Explorer mission 期刊论文
Astroparticle Physics, 2017, 卷号: 95, 页码: 6-24
Authors:  Chang, J.;  Ambrosi, G.;  An, Q.;  Asfandiyarov, R.;  Azzarello, P.;  Bernardini, P.;  Bertucci, B.;  Cai, M.S.;  Caragiulo, M.;  Chen, D.Y.;  Chen, H.F.;  Chen, J.L.;  Chen, W.;  Cui, M.Y.;  Cui, T.S.;  D'Amone, A.;  De Benedittis, A.;  De Mitri, I.;  Di Santo, M.;  Dong, J.N.;  Dong, T.K.;  Dong, Y.F.;  Dong, Z.X.;  Donvito, G.;  Droz, D.;  Duan, K.K.;  Duan, J.L.;  Duranti, M.;  D'Urso, D.;  Fan, R.R.;  Fan, Y.Z.;  Fang, F.;  Feng, C.Q.;  Feng, L.;  Fusco, P.;  Gallo, V.;  Gan, F.J.;  Gan, W.Q.;  Gao, M.;  Gao, S.S.;  Gargano, F.;  Gong, K.;  Gong, Y.Z.;  Guo, J.H.;  Hu, Y.M.;  Huang, G.S.;  Huang, Y.Y.;  Ionica, M.;  Jiang, D.;  Jiang, W.;  Jin, X.;  Kong, J.;  Lei, S.J.;  Li, S.;  Li, X.;  Li, W.L.;  Li, Y.;  Liang, Y.F.;  Liang, Y.M.;  Liao, N.H.;  Liu, Q.Z.;  Liu, H.;  Liu, J.;  Liu, S.B.;  Liu, Q.Z.;  Liu, W.Q.;  Liu, Y.;  Loparco, F.;  Lü, J.;  Ma, M.;  Ma, P.X.;  Ma, S.Y.;  Ma, T.;  Ma, X.Q.;  Ma, X.Y.;  Marsella, G.;  Mazziotta, M.N.;  Mo, D.;  Miao, T.T.;  Niu, X.Y.;  Pohl, M.;  Peng, X.Y.;  Peng, W.X.;  Qiao, R.;  Rao, J.N.;  Salinas, M.M.;  Shang, G.Z.;  Shen, W.H.;  Shen, Z.Q.;  Shen, Z.T.;  Song, J.X.;  Su, H.;  Su, M.;  Sun, Z.Y.;  Surdo, A.;  Teng, X.J.;  Tian, X.B.;  Tykhonov, A.;  Vagelli, V.;  Vitillo, S.;  Wang, C.;  Wang, Chi;  Wang, H.;  Wang, H.Y.;  Wang, J.Z.;  Wang, L.G.;  Wang, Q.;  Wang, S.;  Wang, X.H.;  Wang, X.L.;  Wang, Y.F.;  Wang, Y.P.;  Wang, Y.Z.;  Wen, S.C.;  Wang, Z.M.;  Wei, D.M.;  Wei, J.J.;  Wei, Y.F.;  Wu, D.;  Wu, J.;  Wu, S.S.;  Wu, X.;  Xi, K.;  Xia, Z.Q.;  Xin, Y.L.;  Xu, H.T.;  Xu, Z.L.;  Xu, Z.Z.;  Xue, G.F.;  Yang, H.B.;  Yang, J.;  Yang, P.;  Yang, Y.Q.;  Yang, Z.L.;  Yao, H.J.;  Yu, Y.H.;  Yuan, Q.;  Yue, C.;  Zang, J.J.;  Zhang, C.;  Zhang, D.L.;  Zhang, F.;  Zhang, J.B.;  Zhang, J.Y.;  Zhang, J.Z.;  Zhang, L.;  Zhang, P.F.;  Zhang, S.X.;  Zhang, W.Z.;  Zhang, Y.;  Zhang, Y.J.;  Zhang, Y.Q.;  Zhang, Y.L.;  Zhang, Y.P.;  Zhang, Z.;  Zhang, Z.Y.;  Zhao, H.;  Zhao, H.Y.;  Zhao, X.F.;  Zhou, C.Y.;  Zhou, Y.;  Zhu, X.;  Zhu, Y.;  Zimmer, S.;  Chang, J. (chang@pmo.ac.cn)
Adobe PDF(5188Kb)  |  Favorite  |  View/Download:372/6  |  Submit date:2017/10/18
2011年5月26日北京上空TeSL与Es、大气风场的同时观测 期刊论文
地球物理学报, 2017, 卷号: 60, 期号: 11, 页码: 4390-4397
Authors:  荀宇畅;  杨国韬;  王继红;  杜丽芳;  焦菁;  王泽龙;  程学武;  王赤
Adobe PDF(2629Kb)  |  Favorite  |  View/Download:72/2  |  Submit date:2018/02/28
激光雷达  低热层钠层  Es层  大气风场  
基于国民生产总值增长率微调制的国家能源年度消费总量Logistic修正模型研究 期刊论文
中国管理科学, 2017, 卷号: 25, 期号: 6, 页码: 32-38
Authors:  杨波;  郭剑川;  谭章禄
Adobe PDF(1652Kb)  |  Favorite  |  View/Download:84/14  |  Submit date:2018/02/28
能源消费  Logistic模型  微调制  
基于GPS掩星平均弯曲角的折射率反演研究 期刊论文
空间科学学报, 2016, 卷号: 36, 期号: 3, 页码: 312-322
Authors:  宋亚雄;  符养;  胡雄;  宫晓艳;  严卫;  赵增亮;  杜晓勇
Adobe PDF(5503Kb)  |  Favorite  |  View/Download:66/2  |  Submit date:2016/08/11
掩星  平均弯曲角  统计优化  背景场  月平均折射率  
全固态窄带钠层荧光激光雷达系统及初步观测结果 期刊论文
中国激光, 2015, 卷号: 42, 期号: S1
Authors:  夏媛;  王泽龙;  程学武;  杨国韬;  杜丽芳;  王继红;  杨勇;  李亚娟;  熊俊;  李发泉;  龚顺生;  程学武(lidar@wipm.ac.cn)
Favorite  |  View/Download:176/0  |  Submit date:2016/05/09
激光光学  钠层激光雷达  全固态  种子注入  和频  饱和吸收  声光移频  
日全食期间武汉钠层和电离层联合观测结果 期刊论文
中国科学. 地球科学, 2015, 卷号: 45, 期号: 10, 页码: 1569-1574
Authors:  程学武;  杨勇;  王泽龙;  李发泉;  杨国韬;  赵正予;  龚威;  王继红;  胡雄;  林鑫;  吴小成;  宋沙磊;  龚顺生
Adobe PDF(993Kb)  |  Favorite  |  View/Download:78/0  |  Submit date:2016/01/14
日全食  激光雷达  钠层  电离层