NSSC OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 57 Help

  Show only claimed items
Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
自旋平台双球型电场仪数据校正方法 期刊论文
空间科学学报, 2018, 卷号: 38, 期号: 3, 页码: 386-392
Authors:  杨璇;  周斌;  翁成翰
Adobe PDF(2015Kb)  |  Favorite  |  View/Download:33/0  |  Submit date:2018/09/06
空间电场  电场仪  双探针  自旋平台  数据校正  
一种用于卫星空间磁场的探测装置 专利
申请日期: 2017-03-07, 公开日期: 2018-09-25
Authors:  李云鹏;   王劲东;   李磊;   周斌
Adobe PDF(1591Kb)  |  Favorite  |  View/Download:13/0  |  Submit date:2019/02/22
一种多量程的数字磁通门磁力仪 专利
申请日期: 2017-03-07, 公开日期: 2018-09-25
Authors:  李云鹏;   王劲东;   李磊;   周斌
Adobe PDF(1606Kb)  |  Favorite  |  View/Download:13/0  |  Submit date:2019/02/22
一种用于磁通门信号处理的电路 专利
申请日期: 2017-03-07, 公开日期: 2018-09-25
Authors:  李云鹏;   王劲东;   李磊;   周斌
Adobe PDF(1240Kb)  |  Favorite  |  View/Download:21/0  |  Submit date:2019/02/22
Direct detection of a break in the teraelectronvolt cosmic-ray spectrum of electrons and positrons 期刊论文
Nature, 2017
Authors:  G. Ambrosi;  Q. An;  R. Asfandiyarov;  P. Azzarello;  P. Bernardini;  B. Bertucci;  M. S. Cai;  J. Chang;  D. Y. Chen;  H. F. Chen;  J. L. Chen;  W. Chen;  M. Y. Cui;  T. S. Cui;  A. D’Amone;  A. De Benedittis;  I. De Mitri;  M. Di Santo;  J. N. Dong;  T. K. Dong;  Y. F. Dong;  Z. X. Dong;  G. Donvito;  D. Droz;  K. K. Duan;  J. L. Duan;  M. Duranti;  D. D’Urso;  R. R. Fan;  Y. Z. Fan;  F. Fang;  C. Q. Feng;  L. Feng;  P. Fusco;  V. Gallo;  F. J. Gan;  M. Gao;  S. S. Gao;  F. Gargano;  S. Garrappa;  K. Gong;  Y. Z. Gong;  D. Y. Guo;  J. H. Guo;  Y. M. Hu;  G. S. Huang;  Y. Y. Huang;  M. Ionica;  D. Jiang;  W. Jiang;  X. Jin;  J. Kong;  S. J. Lei;  S. Li;  X. Li;  W. L. Li;  Y. Li;  Y. F. Liang;  Y. M. Liang;  N. H. Liao;  H. Liu;  J. Liu;  S. B. Liu;  W. Q. Liu;  Y. Liu;  F. Loparco;  M. Ma;  P. X. Ma;  S. Y. Ma;  T. Ma;  X. Q. Ma;  X. Y. Ma;  G. Marsella;  M. N. Mazziotta;  D. Mo;  X. Y. Niu;  X. Y. Peng;  W. X. Peng;  R. Qiao;  J. N. Rao;  M. M. Salinas;  G. Z. Shang;  W. H. Shen;  Z. Q. Shen;  Z. T. Shen;  J. X. Song;  H. Su;  M. Su;  Z. Y. Sun;  A. Surdo;  X. J. Teng;  X. B. Tian;  A. Tykhonov;  V. Vagelli;  S. Vitillo;  C. Wang;  H. Wang;  H. Y. Wang;  J. Z. Wang;  L. G. Wang;  Q. Wang;  S. Wang;  X. H. Wang;  X. L. Wang;  Y. F. Wang;  Y. P. Wang;  Y. Z. Wang;  S. C. Wen;  Z. M. Wang;  D. M. Wei;  J. J. Wei;  Y. F. Wei;  D. Wu;  J. Wu;  L. B. Wu;  S. S. Wu;  X. Wu;  K. Xi;  Z. Q. Xia;  Y. L. Xin;  H. T. Xu;  Z. L. Xu;  Z. Z. Xu;  G. F. Xue;  H. B. Yang;  P. Yang;  Y. Q. Yang;  Z. L. Yang;  H. J. Yao;  Y. H. Yu;  Q. Yuan;  C. Yue;  J. J. Zang;  C. Zhang;  D. L. Zhang;  F. Zhang;  J. B. Zhang;  J. Y. Zhang;  J. Z. Zhang;  L. Zhang;  P. F. Zhang;  S. X. Zhang;  W. Z. Zhang;  Y. Zhang;  Y. J. Zhang;  Y. Q. Zhang;  Y. L. Zhang;  Y. P. Zhang;  Z. Zhang;  Z. Y. Zhang;  H. Zhao;  H. Y. Zhao;  X. F. Zhao;  C. Y. Zhou;  Y. Zhou;  X. Zhu;  Y. Zhu & S. Zimmer
Adobe PDF(1493Kb)  |  Favorite  |  View/Download:185/3  |  Submit date:2017/11/30
Particle Dark-matter  Supernova-remnants  Dampe  Propagation  Candidates  Signature  Energies  Galaxy  
The DArk Matter Particle Explorer mission 期刊论文
Astroparticle Physics, 2017, 卷号: 95, 页码: 6-24
Authors:  Chang, J.;  Ambrosi, G.;  An, Q.;  Asfandiyarov, R.;  Azzarello, P.;  Bernardini, P.;  Bertucci, B.;  Cai, M.S.;  Caragiulo, M.;  Chen, D.Y.;  Chen, H.F.;  Chen, J.L.;  Chen, W.;  Cui, M.Y.;  Cui, T.S.;  D'Amone, A.;  De Benedittis, A.;  De Mitri, I.;  Di Santo, M.;  Dong, J.N.;  Dong, T.K.;  Dong, Y.F.;  Dong, Z.X.;  Donvito, G.;  Droz, D.;  Duan, K.K.;  Duan, J.L.;  Duranti, M.;  D'Urso, D.;  Fan, R.R.;  Fan, Y.Z.;  Fang, F.;  Feng, C.Q.;  Feng, L.;  Fusco, P.;  Gallo, V.;  Gan, F.J.;  Gan, W.Q.;  Gao, M.;  Gao, S.S.;  Gargano, F.;  Gong, K.;  Gong, Y.Z.;  Guo, J.H.;  Hu, Y.M.;  Huang, G.S.;  Huang, Y.Y.;  Ionica, M.;  Jiang, D.;  Jiang, W.;  Jin, X.;  Kong, J.;  Lei, S.J.;  Li, S.;  Li, X.;  Li, W.L.;  Li, Y.;  Liang, Y.F.;  Liang, Y.M.;  Liao, N.H.;  Liu, Q.Z.;  Liu, H.;  Liu, J.;  Liu, S.B.;  Liu, Q.Z.;  Liu, W.Q.;  Liu, Y.;  Loparco, F.;  Lü, J.;  Ma, M.;  Ma, P.X.;  Ma, S.Y.;  Ma, T.;  Ma, X.Q.;  Ma, X.Y.;  Marsella, G.;  Mazziotta, M.N.;  Mo, D.;  Miao, T.T.;  Niu, X.Y.;  Pohl, M.;  Peng, X.Y.;  Peng, W.X.;  Qiao, R.;  Rao, J.N.;  Salinas, M.M.;  Shang, G.Z.;  Shen, W.H.;  Shen, Z.Q.;  Shen, Z.T.;  Song, J.X.;  Su, H.;  Su, M.;  Sun, Z.Y.;  Surdo, A.;  Teng, X.J.;  Tian, X.B.;  Tykhonov, A.;  Vagelli, V.;  Vitillo, S.;  Wang, C.;  Wang, Chi;  Wang, H.;  Wang, H.Y.;  Wang, J.Z.;  Wang, L.G.;  Wang, Q.;  Wang, S.;  Wang, X.H.;  Wang, X.L.;  Wang, Y.F.;  Wang, Y.P.;  Wang, Y.Z.;  Wen, S.C.;  Wang, Z.M.;  Wei, D.M.;  Wei, J.J.;  Wei, Y.F.;  Wu, D.;  Wu, J.;  Wu, S.S.;  Wu, X.;  Xi, K.;  Xia, Z.Q.;  Xin, Y.L.;  Xu, H.T.;  Xu, Z.L.;  Xu, Z.Z.;  Xue, G.F.;  Yang, H.B.;  Yang, J.;  Yang, P.;  Yang, Y.Q.;  Yang, Z.L.;  Yao, H.J.;  Yu, Y.H.;  Yuan, Q.;  Yue, C.;  Zang, J.J.;  Zhang, C.;  Zhang, D.L.;  Zhang, F.;  Zhang, J.B.;  Zhang, J.Y.;  Zhang, J.Z.;  Zhang, L.;  Zhang, P.F.;  Zhang, S.X.;  Zhang, W.Z.;  Zhang, Y.;  Zhang, Y.J.;  Zhang, Y.Q.;  Zhang, Y.L.;  Zhang, Y.P.;  Zhang, Z.;  Zhang, Z.Y.;  Zhao, H.;  Zhao, H.Y.;  Zhao, X.F.;  Zhou, C.Y.;  Zhou, Y.;  Zhu, X.;  Zhu, Y.;  Zimmer, S.;  Chang, J. (chang@pmo.ac.cn)
Adobe PDF(5188Kb)  |  Favorite  |  View/Download:228/4  |  Submit date:2017/10/18
Observations of kinetic-size magnetic holes in the magnetosheath 期刊论文
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS, 2017, 卷号: 122, 期号: 2, 页码: 1990-2000
Authors:  Yao, S. T.;  Wang, X. G.;  Shi, Q. Q.;  Pitkanen, T.;  Hamrin, M.;  Yao, Z. H.;  Li, Z. Y.;  Ji, X. F.;  De Spiegeleer, A.;  Xiao, Y. C.;  Tian, A. M.;  Pu, Z. Y.;  Zong, Q. G.;  Xiao, C. J.;  Fu, S. Y.;  Zhang, H.;  Russell, C. T.;  Giles, B. L.;  Guo, R. L.;  Sun, W. J.;  Li, W. Y.;  Zhou, X. Z.;  Huang, S. Y.;  Vaverka, J.;  Nowada, M.;  Bai, S. C.;  Wang, M. M.;  Liu, J.
Adobe PDF(1419Kb)  |  Favorite  |  View/Download:142/7  |  Submit date:2017/05/09
一种星载偏波束设计的GNSS大气掩星天线 专利
专利类型: 发明专利, 申请日期: 2016-04-07,
Authors:  杜起飞;  孙越强;  白伟华;  王先毅;  王冬伟;  蔡跃荣;  吴迪;  孟祥广;  李伟;  吴春俊;  柳聪亮;  刘成;  夏俊明;  周云林;  王冰;  万涛
Adobe PDF(934Kb)  |  Favorite  |  View/Download:142/22  |  Submit date:2017/01/18
磁场梯度张量测量法消除卫星磁干扰 期刊论文
北京航空航天大学学报, 2016, 卷号: 42, 期号: 5, 页码: 920-926
Authors:  张艺腾;  李磊;  周斌;  王劲东;  冯永勇;  Li, Lei (lil@nssc.ac.cn)
Adobe PDF(388Kb)  |  Favorite  |  View/Download:77/0  |  Submit date:2016/07/12
梯度张量测量  双探头梯度测量  卫星磁干扰  欧拉反褶积算法  卫星伸杆  
一种基于异常磁阻效应的高灵敏度矢量磁场传感器 专利
专利类型: 发明专利, 申请日期: 2015-06-15,
Authors:  仇福伟;  王劲东;  李磊;  周斌
Adobe PDF(2984Kb)  |  Favorite  |  View/Download:226/33  |  Submit date:2016/01/14